Analiza kultury organizacyjnej

 • Analiza wartości, zachowań pracowników i postrzegania marki
 • Sposoby oznakowania przestrzeni organizacji – wykorzystania logo i kolorów firmowych
 • Wpływ aranżacji przestrzeni na relacje między pracownikami oraz na postrzeganie marki
 • Sposoby personalizacji przestrzeni pracy

Badanie przestrzeni biurowej

 • Opracowanie projektu biura, który będzie realizował cele i założenia firmy
 • Dostosowanie przestrzeni biurowej do stylu pracy
 • Analiza efektywności przestrzeni
 • Określenie potrzeb i oczekiwań działów dotyczących nowego biura

Analiza komunikacji wewnętrznej

 • Analiza barier w relacjach wewnętrznych i wypracowywanie zaufania wewnątrz organizacji
 • Narzędzia i kanały komunikacji, źródła konfliktów
 • Cele i oczekiwania organizacji w zakresie komunikowania i budowania relacji wewnętrznych
 • Wpływ przestrzeni na efektywność komunikacji

Zarządzanie zmianą

 • Ocena gotowości organizacji na zmianę oraz zaangażowania pracowników i zespołów
 • Wsparcie działów HR i PR w komunikacji zmiany na poszczególnych etapach projektu
 • Zaangażowanie pracowników do współtworzenia nowego biura, wyznaczenie ambasadorów zmiany
 • Zapoznanie z nowym biurem oraz sposobami jego efektywnego wykorzystania

workplace

Formularz – Chcesz przeprowadzić analizę środowiska miejsca pracy? Napisz do nas.