REGULAMIN SERWISU NMRK.PL

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Serwisu” określa zasady korzystania z witryny www.nmrk.pl, która jest własnością firmy Newmark Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Centrum Marszałkowska, ul. Marszałkowska 126/134, będącą administratorem witryny.

Akceptacja warunków

Korzystanie z zasobów serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. Dostęp do niektórych zasobów serwisu może być uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków (np. podanie danych kontaktowych). Użytkowanie serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu.

Informacje o użytkowniku i odwiedzinach Witryny Internetowej

Korzystając z witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę Newmark Polska Sp. z o.o. informacji o użytkowniku. Witryna stosuje pliki ‘cookies’ zapisywane na komputerze użytkownika z podstawowymi informacjami jak adresy IP, typ przeglądarki internetowej, informacje o czasie wejścia na stronę, zakresy odwiedzanych zasobów, które to informacje administrator wykorzystuje do celów statystycznych oraz monitorowania informacji dotyczących użytkowników witryny i ich klasyfikacji. Administrator nie informuje użytkownika o zmianach ani aktualizacjach w tym zakresie.

Dane osobowe

Wszelkie gromadzone za pośrednictwem witryny dane, w tym dane osobowe mogą być wykorzystywane przez administratora w celach: marketingowych, informacyjnych, przesyłania materiałów i informacji handlowej, informowania o wydarzeniach, oraz w celu prawidłowego administrowania witryną. Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zażądać zaprzestania przesyłania informacji, zgłaszając to na e-mail  newmark.polska@nmrk-global.com

Przekazując za pośrednictwem witryny dane i informacje, w zakresie w jakim kwalifikują się one jako dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Newmark Polska Sp. z o.o. w powyższym zakresie, a także przysługują mu prawa do żądania usunięcia danych osobowych, ich modyfikacji lub poprawy, jak i wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz żądania do bycia zapomnianym, co spowoduje trwałe usunięcie danych wprowadzonych za pośrednictwem witryny i zaniechanie ich dalszego przetwarzania przez administratora.

Poprawność i rzetelność informacji

Informacje prezentowane na niniejszej stronie internetowej są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Newmark Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje te będą poprawne lub kompletne oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą z ich wykorzystywania. Niniejsza witryna internetowa może zawierać treści udostępniane przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia i opinie osób trzecich, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie firmy Newmark Polska Sp. z o.o. ponosi wyłącznie osoba je udostępniająca.

Pobieranie treści i materiałów

Użytkownik może pobierać treści i materiały wyłącznie w celach niekomercyjnych tj. na użytek osobisty lub własny firmy, z tym zastrzeżeniem, że informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i inne prawnie zastrzeżone informacje pozostaną niezmienione. W następstwie pobrania lub skopiowania materiałów użytkownik nie uzyskuje żadnego prawa do pobranych materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta w witryny internetowej, jej treści oraz usług lub informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny na własną odpowiedzialność. Treści i materiały umieszczone na niniejszej stronie udostępniane są bez jakichkolwiek gwarancji. Ani firma Newmark Polska Sp. z o.o., ani jakakolwiek osoba z nią związana nie udzielą żadnej gwarancji i nie składają żadnego oświadczenia, że witryna internetowa, jej treści, materiały, usługi lub informacje uzyskane za jej pośrednictwem będą poprawne, wiarygodne, bezbłędne lub niezakłócone, że wady zostaną usunięte lub że witryna internetowa lub serwer ją udostępniający nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Newmark Polska Sp. z o.o. ani osoby z nią związane nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od podstawy prawnej, wynikające lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, witryn z nią związanych, treści na witrynie internetowej lub innych witrynach lub usług uzyskanych za pośrednictwem witryny internetowej lub innych witryn, w tym utratę przychodów, korzyści, transakcji lub przewidywanych oszczędności. Powyższe ograniczenia nie wpływają na odpowiedzialność, która zgodnie z prawem nie może zostać wyłączona lub ograniczona.

Znaki towarowe

Niniejsza witryna internetowa zawiera logotypy, informacje identyfikujące marki oraz inne znaki towarowe i usługowe (łącznie zwane „Znakami”), które stanowią własność firmy Newmark Polska Sp. z o.o. lub są wykorzystywane na podstawie zgody uprawnionych podmiotów. Użytkownik nie może wykorzystywać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Newmark Polska Sp. z o.o. Wszystkie inne nazwy, logotypy oraz nazwy, projekty i hasła produktów oraz usług na niniejszej witrynie internetowej są znakami towarowymi ich właścicieli.

Zmiany Witryny Internetowej

Newmark Polska Sp. z o.o. może zmieniać lub aktualizować treści zamieszczane na niniejszej Witrynie Internetowej, a treści te mogą być niekompletne lub nieaktualne w danym czasie, jak i możliwe jest ograniczanie dostępu do treści witryny dla poszczególnych użytkowników, bez podawania przyczyny.

Aktualizacje

Regulamin Serwisu może być okresowo aktualizowany.

W przypadku pytań dotyczących Regulaminu Serwisu prosimy o przesłanie wiadomości na adres newmark.polska@nmrk-global.com