Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social mediach,
 4. informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Newmark Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000605722. Nasz NIP: 7010556292. Nasz kapitał zakładowy wynosi 34.000,00 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  • listownie: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa,
  • e-mailem na adres: newmark.polska@nmrk-global.com,
  • telefonicznie pod numerem: +48 22 470 70 70.

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 • „Serwis” – serwis internetowy, którego główne strony znajdują się pod adresem nmrk.com oraz nmrk.pl.
 • „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 • „Social media” – portal społecznościowy Linkedin i YouTube.

§ 3

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 4

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 6

Zabezpieczenie danych osobowych i zagrożenia

 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 2. Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z takich serwisów, jak nasz są:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
  • programy szpiegujące (ang. spyware),
  • wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing),
  • działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych,

  Z naszej strony podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia Serwisu oraz przetwarzanych w nim danych przed tymi zagrożeniami. Pamiętaj też, by samemu przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przykładowo, zainstaluj i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy i nie klikaj w linki, ani nie otwieraj załączników z wiadomości, których pochodzenia nie jesteś pewien.

§ 7

Pytania do polityki

W przypadku pytań dotyczących Polityki, daj nam znać. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8

Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

  Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie z Tobą komunikacji i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

  Przykład:

  Wysłanie do nas wiadomości z pytaniem o to, w jaki sposób wykonać określone działanie w Serwisie.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

  Podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy.

  Przykład:

  Skontaktujesz się z nami, chcąc otrzymać mailowo lub telefonicznie indywidualną ofertę.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy z Tobą, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas potrzebny do rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy, ale nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia jej rozwiązania.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

  Bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli przygotować dla Ciebie oferty, jeżeli kontaktowałeś się z nami w tym celu.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  1. dostawcy usługi hostingowej, w której ramach przechowywana jest nasza poczta elektroniczna,
  2. Poczcie Polskiej lub kurierom, jeżeli będziemy odpowiadali na Twoją wiadomość listownie.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Nie.

 • Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

  Nie.

§ 9

Zapisanie się do newslettera

Do naszego newslettera możesz zapisać się dobrowolnie poprzez formularz dostępny w Serwisie. Jeżeli zapiszesz się do newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

  Wysyłanie do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail.

  Przykład:

  Będziemy wysyłali do Ciebie informacje e-mail m.in. o: informacjach prasowych i publikacjach na temat rynku nieruchomości komercyjnych.

  Będziemy także przechowywali Twoje dane osobowe w narzędziu służącym do wysyłania newsletterów.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda w połączeniu z naszym prawnie uzasadnionym interesem, czyli art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych, by na podstawie Twojej zgody wysyłać do Ciebie informacje marketingowe za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości sms.

  Analizowanie, czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej.

  Przykład:

  Po zrealizowaniu wysyłki możemy sprawdzić, czy odczytałeś nasz mail, a także jakie treści w nim kliknąłeś. Na tej podstawie będziemy mogli określić, jakimi produktami najbardziej się interesujesz i w przyszłości wysyłać do Ciebie więcej informacji dotyczących tych produktów, a ograniczyć liczbę informacji odnoszących się do produktów, które nie wzbudziły Twojego zainteresowania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Analizowanie efektywności naszego newslettera oraz dopasowywanie jego treści do zainteresowań subskrybentów.

  Utrzymywanie kopii bezpieczeństwa systemu informatycznego Serwisu.

  Przykład:

  Po wycofaniu przez Ciebie zgody na otrzymywanie naszego newslettera, dane będą przetwarzane jedynie w kopiach bezpieczeństwa, aby zapewnić stabilność i rozliczalność sytemu informatycznego.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Zapewnienie stabilności i rozliczalności sytemu informatycznego.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług.

  Przykład działania w tym celu:

  Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Ochrona naszych praw.

 • Prawo wycofania zgody.

  Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie naszego newslettera możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu możesz: kliknąć w link służący do wypisania się z newslettera (taki link znajdziesz w każdym newsletterze) lub skontaktować się z nami i wycofać zgodę.

  Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Do czasu odwołania zgody na wysyłanie newslettera oraz dodatkowo przez 30 dni po wycofaniu zgody ze względu na umieszczenie danych w kopiach bezpieczeństwa systemu informatycznego na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów.
  2. Agencjom marketingowym zajmującym się projektowaniem i wysyłaniem naszych newsletterów.
  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Ze względu na konieczność ochrony przed działaniem robotów internetowych, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. Dane wymagane przez ten mechanizm mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.

 • Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

  Nie.

§ 10

Formularz zamówienia materiałów od Administratora

W Serwisie dostępny jest formularz umożliwiający zamówienie bezpłatnych materiałów od Administratora. Jeżeli wypełniasz formularz, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

  Umożliwienie wysyłania do Ciebie materiałów za pomocą wiadomości e-mail.

  Przykład działania w tym celu:

  Jeżeli wypełnisz formularz, prześlemy Ci na adres mailowy zamówiony raport, mapę lub analizę.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest zawarcie z Tobą umowy o dostarczenie Ci materiałów, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Marketing naszego Serwisu oraz naszych towarów i usług.

  Przykład działania w tym celu:

  Poprzez udostępnienie Ci materiałów możemy promować siebie oraz swój Serwis.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Prowadzenie promocji własnej marki oraz Serwisu.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas niezbędny do dostarczenia Ci zamówionych materiałów oraz czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania tej usługi. W zakresie działań marketingowych przez okres prowadzenia tych działań, ale nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w §3 i 4 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł otrzymywać od nas zamówionych materiałów.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom narzędzi do wysyłki naszych materiałów.
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Ze względu na konieczność ochrony przed działaniem robotów internetowych, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. Dane wymagane przez ten mechanizm mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.

 • Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

  Nie.

Część III – nasze profile w Social mediach

§ 11

Korzystanie z naszych profili w Social mediach

Jeżeli korzystasz z naszego profilu w Social mediach, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

  Udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz.

  Przykład:

  Będziemy odpowiadali na wiadomości, które prześlesz do nas z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Social mediach np. wiadomości prywatnej (priv).

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

  Prowadzenie z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami.

  Przykład:

  Jeżeli skomentujesz nasz post albo oznaczysz nas w jakiejś dyskusji, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiemy na Twoją wiadomość. Będziemy wówczas widzieli nazwę Twojego konta w danym portalu społecznościowym oraz zdjęcie profilowe.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Prowadzenie dyskusji z użytkownikami komentującymi nasze posty w Social mediach lub oznaczającymi nas w prowadzonych w nich dyskusjach.

  Statystyczny polegający na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetleniach naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, czy danych demograficznych naszych obserwujących.

  Dane prezentowane nam przez dostawców Social mediów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tych dostawców Twoich zachowań na naszym profilu.

  Przykład:

  Będziemy uzyskiwali informację od dostawców social mediów, w jakich godzinach i w jakie dni największa liczba naszych obserwujących jest zalogowana w danym portalu.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Uzyskiwanie wiedzy na temat użytkowników obserwujących nasze profile w Social mediach i wchodzących w interakcje z naszymi postami. Pozwala nam to optymalizować sposoby komunikacji, w tym dopasowywać je do średniego wieku naszych obserwujących czy dobierać optymalne godziny publikowania postów.

  Marketingowy polegający na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social mediów.

  Przykład:

  Możemy wyświetlać Ci reklamy odnoszące się do produktów dostępnych w Serwisie, w tym tych które w nim oglądałeś.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest:

  Prowadzenie marketingu Serwisu i promowanie dostępnych w nim produktów.

  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

  Przykład działania w tym celu:

  Skontaktujesz się z nami i wskażesz, że nie wykonaliśmy naszych zobowiązań wobec Ciebie lub naruszyliśmy zasady przetwarzania danych osobowych i skierujesz do nas z tego tytułu żądania.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: ochrona naszych praw.

  Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, w tym dodawaniu nielegalnych treści.

  Przykład działania w tym celu:

  Możemy usuwać Twoje komentarze dodane pod poszczególnymi postami, jeżeli będą zawierać nielegalne treści.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: ochrona naszych praw i zapobieganie dodawaniu treści nielegalnych.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social mediach oraz realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w §3 i 4 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli napiszesz do nas lub skomentujesz nasz post.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom Social mediów,
  2. Podmiotowi zajmującemu się obsługą naszych profili w Social mediach.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.

 • Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

  Administrator nie wykorzystuje Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Twoich sprawach ani profilowania. Zwracamy jednak uwagę, że operatorzy serwisów społecznościowych korzystają z udostępnianych przez Ciebie danych również we własnych celach, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§ 12

Wejście na stronę Serwisu

Wejście na stronę Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies na opisanych poniżej zasadach.

§ 13

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania

  Zapewnienie prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji.

  Przykład działania w tym celu:

  Umożliwiamy Ci prawidłowe działanie Serwisu i utrzymanie sesji do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.

  Zarządzanie udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies.

  Przykład działania w tym celu:

  Weryfikujemy w jakich celach wyraziłeś zgodę na pliki cookies i dostosowujemy na tej podstawie, które pliki cookies mogą być przechowywane na Twoim urządzaniu.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona naszych praw.

  Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom.

  Przykład działania w tym celu:

  Stosujemy pliki cookies, które mają na celu ochronę Serwisu przed atakami hakerskimi.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 3 p.t.

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona naszego Serwisu i użytkowników przed cyberzagrożeniami.

  Zapamiętywanie ustawień użytkownika, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu

  Przykład działania w tym celu:

  Na tej podstawie Serwis zapamięta żeby nie wyświetlać Ci ponownie zamkniętego komunikatu na stronie. Te pliki cookies pozwalają również na zapamiętanie jaki język wybrałeś na stronie.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.

  Prowadzenie remarketingu, czyli wyświetlania Ci naszych reklam na innych stronach internetowych, które odwiedzasz.

  Przykład działania w tym celu:

  Możemy wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich działań w Serwisie na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.

  Pełna lista współadministratorów, którzy biorą udział w tym procesie przetwarzania:

  1. Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA);
  2. Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

  Analiza zachowań użytkowników Serwisu.

  Przykład działania w tym celu:

  Na tej podstawie możemy m.in. zmienić układ przycisków na wygodniejszy.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 p.t.

 • Prawo wycofania zgody.

  Pamiętaj, że zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne) możesz w każdej chwili wycofać. W tym celu kliknij tutaj.

  Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w danym celu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  W przypadku tzw. niezbędnych plików cookies Twoje dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, zarządzania udzielonymi przez Ciebie zgodami na pliki cookies oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i przeciwdziałania nadużyciom.

  Jeżeli chcesz uzyskać informacje o okresach ważności poszczególnych plików cookies kliknij tutaj.

 • Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w §3 i 4 Polityki.

 • Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tzw. niezbędnych plików cookies jest konieczne.

  Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem plików cookies innych niż niezbędne jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; ewentualne widoczne reklamy nie będą dopasowane do Twoich działań w Serwisie.

  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać zgodę na pliki cookies (inne niż niezbędne). W celu zarządzania udzielonymi zgodami kliknij tutaj. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 • Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom social mediów,
  2. Operatorom sieci reklamowych,
  3. Dostawcom narzędzi marketingowych,
  4. Dostawcom narzędzi do planowania i dystrybucji treści,
  5. Dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych,
  6. Agencjom marketingowym.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w §1 ust. 3 i 4 Polityki.

 • Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?

  Nie.

§ 14

Rodzaje plików cookies

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

  • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  • własne, które pochodzą bezpośrednio od Administratora,
  • zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.
 2. Pełną listę plików cookies wraz z okresami ich ważności znajdziesz pod tym linkiem: https://nmrk.pl/deklaracja-cookies

§ 15

Jak usunąć pliki cookies

 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 16

Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy, jak również dostarczane przez nas w Serwisie narzędzie do zarządzania zgodami.
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:

§ 17

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

§ 18

Zewnętrzne pliki cookies

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je usunąć samodzielnie. Jak to zrobić wskazujemy w § 15 Polityki. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług:
  • Cookiebot, dostarczanego przez Usercentrics A/S Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark, w celu zbierania, przechowywania i zarządzania zgodami użytkowników w odniesieniu do plików cookies.
  • YouTube, dostarczanych przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; w celu wdrażania funkcjonalności treści wideo YouTube w Serwisie.
  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  • Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
  • Google Tag Manager dostarczanego przez Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; w celu rejestracji danych statystycznych dot. zachowania użytkowników na stronie internetowej i wykorzystywania ich do wewnętrznych analiz.
  • publuu.com, dostarczanego przez PUBLUU w celu konwersji plików PDF na interaktywne publikacje cyfrowe.
  • LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085; w celu analitycznym i statystycznym związanym z danymi gromadzonymi w ramach usług świadczonych przez LinkedIn, w szczególności zamieszczonych na naszym profilu w serwisie LinkedIn. Dzięki ww. informacjom uzyskamy statystyki dotyczące użytkowników Serwisu, w tym możemy uzyskać informację na temat branży, której są oni przedstawicielami.
 3. Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2 lit a. powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl